Hildo's Zwartkruit
Circulaire Wapens en Munitie 2013. It's the Law!

 Back    CWM 2003 (PDF)

De wet van 2005 is niet meer

Hildo schreef in 2005 op de bladzijde 'Wat is zwartkruit schieten?' over de wetgeving met betrekking tot het sportschieten. Het verhaal uit 2005 laat hij staan uit 'historisch oogpunt'. Maar het is helaas niet langer up-to-date, want de regels zijn ondertussen aangescherpt.

Circulaire Wapens en Munitie 2013 (CWM 2013)

In de Circulaire Wapens en Munitie worden de regels met betrekking tot het gebruik en 'voor handen hebben' (mogen bezitten) van vuurwapens tot op de laatste letter uitgespeld. Wetgeving is voor de meeste mensen nogal droge stof, maar sportschutters worstelen zich met bovengemiddelde interesse door de lappen tekst in de Circulaire Wapens en Munitie want daarin wordt omschreven wat wel en niet is toegelaten bij het sportschieten. Deze tekst is uitermate belangrijk, want als u zich, als sportschutter niet aan de wet houdt, is uw carrière als sportschutter snel voorbij.

In 2013 is de Circulaire vernieuwd. Voor de officiële volledige tekst van de CWM 2013 zie de link bovenaan deze bladzijde.

9 april 2011. Schietdrama Alphen aan den Rijn

Dit onderwerp heeft Hildo tot nu toe gemeden. Het drama heeft op zich niets met het sportschieten te maken, maar is er wel van invloed op. Tristan van der Vlis, een 24-jarige jongen met psychische problemen, een historie van behandelingen en zelfs een crisisopname, wordt in 2007 sportschutter. Met een semi-automatisch kleinkaliber aanvalsgeweer schiet hij op 9 april 2011 als een  wilde om zich heen in een winkelcentrum. Hierbij komen zes mensen om het leven en raken er zeventien gewond. De jongeman schiet zichzelf na afloop van het drama door het hoofd met een revolver.

Er zijn door justitie en politie indertijd fouten gemaakt in de door een sportschutter te doorlopen procedure en het is belangrijk om te weten dat volgens de regels van destijds geldende Circulaire 2005 (CWM 2005) deze jongeman nooit of te nimmer lid had kunnen worden van een schietvereniging, om maar te zwijgen van het in het bezit komen van een wapenverlof.

Aanscherping wapenwet

Op het moment dat Hildo van de gebeurtenissen hoorde, wist hij direct dat het van invloed zou zijn op het sportschieten. De wapenwet zou moeten worden aangescherpt, al was het alleen maar omdat het publiek dat verwacht. Na wat tussentijdse veranderingen is de aanscherping is een feit geworden met de nieuwe Circulaire van 2013.

Hoe het was

Na één jaar schieten bij uw schietvereniging mocht u, nadat justitie nogmaals uw antecedenten had nagetrokken en er geen nieuwe bijzonderheden boven tafel waren gekomen en ook het bestuur van uw vereniging geen bezwaar had getoond, uw eerste wapen aanschaffen. Wat voor wapen maakte niet uit, zolang het wapen geschikt was om voor een KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie)-discipline te worden ingezet. Het daaropvolgende verlofjaar mocht u, als u dat wilde, meer wapens aanschaffen tot een maximum van vijf wapens.

Hoe het nu is... in fases

U moet wederom één jaar schieten bij uw vereniging. Gedurende dat eerste jaar mag u niet meer met grootkaliber wapens schieten,  u zult het moeten doen met een kleinkaliber wapen van de club of, als u bij een kleiduiven schietvereniging zit, met een jachtgeweer. Ook wordt er scherper gekeken naar uw psychische gesteldheid en het verleden daarvan. Dat u veilig met uw wapens omgaat en geen gekke dingen doet is van het grootste belang, uw goede geestelijke gesteldheid moet daar borg voor staan. Her en der wordt er naar aanleiding van dit onderzoek naar de psychische gesteldheid over 'inbreuk op de privacy' gesproken. 'Onzin', meent Hildo, 'Als u dat niet wilt, wordt u lekker lid bij een biljart- of postduivenvereniging.

Het wapenverlof wordt vervolgens in fases afgegeven, en dat is volledig nieuw.

 

1e fase

Na het eerste jaar schieten mag u na het behalen van uw verlof, net als eerder, uw eerste wapen aanschaffen. Maar het mag alleen een kleinkaliber geweer (geen semi-automaat), kleinkaliber pistool of een jachtgeweer (kleiduiven) zijn. Met deze wapens kunnen  Olympische disciplines worden geschoten, vandaar. U mag in dit eerste jaar van uw verlof wel met grootkaliber verenigingswapens van uw club schieten, ook grootkaliber semi-automaten. Vrijgesteld zwartkruitwapens mogen ook al op uw verlof worden bijgeschreven maar verlofplichtige exemplaren pas in de 2e fase.

 

2e fase

In het derde jaar schieten (tweede jaar van uw verlof) mag u grootkaliber wapens (geen semi-automatische geweren) en verlofplichtige historische wapens (zwartkruit voor- en/of achterladers) op uw verlof laten bijschrijven. Deze dienen nu altijd vermeld te zijn op uw verlof, ondanks dat ze niet verlofplichtig zijn, maar alleen als u er mee wilt schieten. Een 9 mm pistool is toegestaan, ondanks dat ook dat een semi-automaat is, een een .38 revolver ook. Pistolen of revolvers met een groter kaliber, vallen in de 3e fase. Opmerkelijk: een vuursteenpistool en bijvoorbeeld een 9 mm Glock 17 (met een standaard magazijn met een capaciteit van 17 patronen, of een custom magazijn met 32 patronen, waarbij in seconden een magazijn te verwisselen is) vallen in deze zelfde fase. Pardon!?

 

3e fase

In het vierde jaar mag u alle in Nederland door de KNSA toegestane wapens op uw verlof laten bijschrijven, mits bij uw vereniging de betreffende KNSA-discipline verschoten kan worden. In de derde fase vallen onder anderen nitro revolvers en pistolen met een kaliber groter dan 9mm / .38 en natuurlijk de semi-automaten. Daaronder bijvoorbeeld de grootkaliber aanvalsgeweren als de Fal, Kalashnikov, AR15 en consorten, maar ook de kleinkaliber semi-automaten; het wapentype wat gebruikt is in Alphen aan den Rijn. Tristan van der Vlis was op het moment dat hij tot zijn daad kwam 4 jaar lid van een schietvereniging dus bij de huidige regelgeving had hij ook een semi-automatisch aanvalswapen kunnen aanschaffen.

Wat is er voor Hildo veranderd?

Hildo heeft zijn verlof al weer verscheidene jaren en voor hem verandert er in de praktijk weinig. De meeste sportschutters zijn recreatieve schutters, net als Hildo. Aantallen kan hij u niet noemen, maar in ieder geval zit de overgrote meerderheid van de sportschutters in de recreatieve hoek.

Vanaf heden dient ook de recreatieve schutter die alleen zwartkruit voorlaadwapens heeft minimaal vijf keer per jaar mee te doen aan wedstrijden die conform de disciplines / regels van de MLAIC (Muzzle Loaders Associations International Committee) worden gehouden. Voor wie het niet weet: de MLAIC is een club die de internationale wedstrijden organiseert voor voorlaadschutters waarbij uiteindelijk de wereldkampioenen boven komen drijven. De KNSA-disciplines voor voorlaadschutters komen voor het grootste deel overeen met die van de MLAIC en de KNSA zorgt er voor dat er een nationaal team is dat Nederland bij de MLAIC-wedstrijden vertegenwoordigt. Dat Hildo mag thuisblijven omdat hij niet goed genoeg kan schieten, is voor iedereen duidelijk. Gelukkig worden die KNSA/MLAIC-wedstrijden ook overal in Nederland gehouden, en nog mooier is dat ze ook intern bij de club mogen worden georganiseerd, dat scheelt ritten van hot naar her naar ver-weg wedstrijden die u nooit winnen kunt. Deze wedstrijden zijn, wat veiligheid betreft, een wassen neus. Ergens verplicht aan mee moeten doen is altijd minder leuk, maar misschien valt zo'n interne verenigingscompetitie uiteindelijk nog wel mee, wie zal het zeggen? Weigert u om aan deze wedstrijden mee te doen, dan mag u uw wapens naar de politie brengen... of ze komen ze ophalen.

Hildo's mening

Vrij land, vrije meningsuiting. Ook voor een zwartkruitschutter die het hier en daar niet mee eens is, met name omdat het beoogde doel, het vergroten van de veiligheid, met sommige beslissingen niet is gediend of er soms zelfs tegenin gaat. Dat mag de minister, politie en KNSA best weten. Lees verder.

Is de schietsport nu veiliger?

Dat justitie beter kijkt wat voor vlees ze in de kuip hebben, is zeker een veiligheidverhogende factor: uitstekende zet. Hildo meent echter dat het nieuwe veiligheidsbeleid, en dan met name de gefaseerde invoering van het vuurwapenverlof, vooral vanuit een politiek oogpunt is ontwikkeld, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een ontmoedigingsbeleid. Beter zou het zijn een leeftijdsgrens voor wapens als semi-automaten en andere wapens met een min of meer hogere 'risico-factor' in te voeren voor jeugdigen tot 25 jaar. Immers, volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie: Quote: 'Voor verlofhouders tot 25 jaar blijft de jaarlijkse (kluis)controle bestaan omdat in veruit de meeste gevallen van zogenaamde 'spree-shootings' het jonge daders betreft'. Einde quote.

Hildo: 'Tristan van der Vlis was 24 jaar. Hij heeft ook verschillende malen een kluiscontrole gehad.

Voor de liefhebbers van historische wapens die met de schietsport willen beginnen (veelal 50 plussers die niet tot de risico groep behoren) is de invoering van fases bij het verlof behoorlijk slikken. Met een kleinkaliber wapen schieten is ècht niet leuk en als u twee jaar lang zo door moet wurgen om eindelijk met uw geliefde voorlaad vuursteengeweer te mogen schieten, is dat niet alleen uitermate vervelend maar het dient uiteindelijk geen enkel functioneel doel. Hildo kent persoonlijk een voorlaadschutter in spe (inderdaad, een 50-plusser) die rechtstreeks door de fase-invoering met de schietsport gestopt is. Overigens, wanneer Hildo in 2005 ook de eerste twee jaar met een kleinkaliber (of nitro) wapen had moeten schieten, had u deze bladzijden nooit kunnen lezen. Dan nog even eentje 'tegen het bizarre aan'... in fase 2 wordt een enkelloops voorlaad vuursteen musket gelijkgesteld aan high power grendelgeweren en 9 mm pistolen. Hildo fronst zijn wenkbrauwen: paar biertjes te veel op toen de fasering bedacht werd of een stuitend gebrek aan wapenkennis? Als het echt de bedoeling was het risico van misbruik te reduceren, is deze regel in ieder geval een regelrechte aanfluiting. Als het de bedoeling was politiek Den Haag en René Doorsnee tevreden te stellen, is er wellicht niets op aan te merken. 'Ach', meent Hildo, 'alleen al het feit dat de KNSA (Koninklijke Nederlands Schutters Associatie) haar naam nu veranderd heeft in Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie laat zien dat de politieke invloeden niet te onderschatten zijn. Niets eenvoudiger dan het besmette woord 'schutter' verwijderen.

 

Voorladers zijn het veiligst dus: Verplaatsen naar de eerste fase

De minister en KNSA hadden meer ruimte mogen geven aan sportschutters die geïnteresseerd zijn in historische wapens, en dan met name voorladers. Dit zijn, in alle redelijkheid, het soort wapens waarbij de kans op misbruik veruit het kleinst is. Bij de huidige fase 1 wapens liggen zowel vuursnelheid, herlaadsnelheid als het betrouwbaar functioneren hoger dan bij voorladers. Om er even geen doekjes om te winden: Met  een meer dan 150 jaar oude voorlaadtechniek uitflippen in een winkelcentrum, zoals in Alphen aan den Rijn is gebeurd, is niet mogelijk. Twijfel? Een simpele demonstratie dan? U een voorlaadgeweer en Hildo gebruikt een 9 mm pistool en een serie volle magazijnen. U weet wel wie na een minuut 100 gaten in de kaart heeft... In het met wapens overspoelde Verenigde Staten zijn voorladers vrij te koop, zelfs via postorder, op een enkele staat na. Ook in de tamelijk extreme Amerikaanse vuurwapen praktijk blijkt misbruik met voorlaadwapens (geweren, musketten, pistolen en zelfs de meerschots percussie revolvers) vrijwel nihil. Dat ligt met patroonwapens, niet alleen in de USA maar in alle landen van de wereld,  heel anders. Kortom: er is alles voor te zeggen om de voorladers met onmiddellijke ingang naar de eerste fase te verplaatsen, tenminste als het ècht om veiligheid gaat en niet om een politiek lekker in het gehoor liggende keuze als 'wapens geschikt voor Olympische disciplines'.

Kent u iemand die voor de Olympische spelen oefent?

 

 Back